Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Education BSE, major sa Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas noong 1977 na may karangalang Cum Laude. Natamo rin niya ang sertipiko sa antas Gradwado na may katumbas na Master sa Edukasyon sa Filipino Wika at Panitikan sa naturang pamantasan noong Mayo, 1981.

"/>

SEARCH HERE

Browse by Category

facebook twitter instagram youtube pinterest

AIDA M. GUIMARIE

Home » About Us » Meet Our Authors » AIDA M. GUIMARIE

AIDA M. GUIMARIE

Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Education BSE, major sa Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas noong 1977 na may karangalang Cum Laude. Natamo rin niya ang sertipiko sa antas Gradwado na may katumbas na Master sa Edukasyon sa Filipino Wika at Panitikan sa naturang pamantasan noong Mayo, 1981.

Sa kasalukuyan, nagtuturo pa rin sa Philippine Science High School Main Campus at naging puno ng Kagawaran ng Filipino. Bukod sa gawain niya sa pagtuturo, siya ay naging tagapagsalita na rin sa ibat ibang paaralan. Manunulat siya ng aklat sa Rex Book Store at tagapagugnay ng serye ng aklat na Kalinangan. Ginawaran siya ng Ikalawang Gantimpala ng KabayanGawad Guro noong 2002.